FanShot

Would you wear this shirt?

14

I would not wear this shirt.